Contact us


DONGGANG WEIYUAN FUEL INJECTION EQUIPMENT CO.,LTD

factory in donggang

Add: #236 central str.,Gu Shan town, Dong Gang, Dan Dong city, Liao Ning province, China.

Tel:024-88579578

Web:www.dgweiyuan.com

Email:dieselparts@dgweiyuan.com

Sales company:

Add:Room B1606,Fengtian Yinzuo,No.19#,Youhao Street Shenhe District ,Shenyang Liaoning,China
Tel:024-88579578
Web:www.dgweiyuan.com
Email:dieselparts@dgweiyuan.com


Categories

Contact Us

Contact: dgweiyuan

Phone: 86-18742475829

Tel: 0086-024-88579578

E-mail: dieselparts@dgweiyuan.com

Add: #236 central str.,Gu Shan town, Dong Gang, Dan Dong city, Liao Ning province, China.